4 Langkah Inovasi Di AirAsia

4 Langkah Inovasi Di AirAsia

Inovasi di AirAsia meliputi aspek perkhidmatan, produk, model perniagaan, kreativiti, rekaan, cara berfikir, hakmilik intelektual, penyelidikan dan pembangunan, teknologi, penemuan baru dan budaya. AirAsia percaya inovasi bukannya sesuatu yang boleh diajar atau diprogramkan sebaliknya ia perlu dijadikan sebagai sebahagian daripada